:: Alimenty :: praktyczne porady prawne - Prawo w przystępnym wydaniu

Postępowanie w sprawie o alimenty

24 lutego 2011

Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki

Zapraszam do pobrania bezpłatnej broszury informacyjnej – Obywatel w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki.
Broszura została wydana w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości
„Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości”, „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze”.
Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kliknij tutaj, aby pobrać >>

Pomoc uprawnionym do alimentów

22 stycznia 2011

Alimenty. Świadczenia rodzinne cz.1/5

Źródło: www.youtube.com


Alimenty - ogólnie

28 grudnia 2010

Obniżenie alimentów

Kiedy mogę płacić (należą mi się) niższe alimenty niż dotychczas?

Skoro wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej, to musi zajść zmiana w tych podstawach, ażeby domagać się obniżenia alimentów.

Egzekucja alimentów

21 października 2010

Wpis dłużnika alimentacyjnego na listę dłużników niewypłacalnych. Hit czy kit?

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych stworzyła możliwość wpisu dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych przez osoby fizyczne, będące konsumentami.

Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów taką możliwość miały jedynie osoby prawne, tj. przedsiębiorcy, banki, instytucje finansowe itd. Nowe przepisy obowiązują od dnia 14 czerwca 2010 r. i od tego też momentu wolno umieszczać nierzetelnych dłużników na niechlubnych listach.

Alimenty - ogólnie

22 grudnia 2009

Podwyższenie alimentów

Skąd mam wiedzieć, że przysługują mi (muszę płacić) wyższe alimenty?

Po prostu musisz uważnie obserwować  sytuację uprawnionego do otrzymywania alimentów oraz sytuację zobowiązanego do ich  świadczenia. To co nas interesuje, to zmiany, jakie tam zachodzą.

Po stronie uprawnionego chodzi o wzrost jego usprawiedliwionych potrzeb. Z kolei po stronie zobowiązanego – o wzrost jego możliwości zarobkowych i majątkowych.