Potrącenia alimentów z rachunku bankowego dłużnika

Do jakiej wysokości może być prowadzona egzekucja alimentów  ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym?

Do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku. Nie ma tu żadnych ograniczeń. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz