Nieujawnione dochody a alimenty

Zatem, jak mam udowodnić, że zobowiązany ukrywa część (lub całość) swoich dochodów?

Hmm. Sprawa nie jest prosta, ale jest to do zrobienia. Trzeba przedstawić w sądzie dowody na okoliczność, że zobowiązany osiąga dochody w innej wysokości, niż faktycznie twierdzi.

Jeżeli zobowiązany pracuje nielegalnie, bez rejestrowania się, (tzw. praca  na czarno) – a tak jest najczęściej – można:

1) Skierować na miejsce pracy zobowiązanego pracowników Państwowej Inspekcji Pracy lub kontrolerów   skarbowych (z Urzędu Skarbowego).

Jeśli zobowiązany zostanie przyłapany na gorącym uczynku, to fakt zarobkowania, ujrzy światło dzienne w formie dokumentów (protokołów, decyzji itp.) znajdujących się w dokumentacji tych służb. Wówczas wolno wziąć od nich zaświadczenie, a gdyby nie wydali takowego –wolno też złożyć w sądzie wniosek dowodowy o zobowiązanie tych organów do wydania owych dokumentów, na potrzeby postępowania sądowego.

2) Powołać pracodawcę lub współpracownika zobowiązanego w charakterze świadka,

3) Wezwać na świadków inne osoby, które mają wiadomość o tym, że zobowiązany pracuje,

4) Zażądać od banku w którym zobowiązany na konto – samodzielnie lub za pośrednictwem sądu – danych   na temat operacji dokonywanych na tym koncie,

5) Wnieść do sądu pracy pozew o ustalenie nawiązania (istnienia) stosunku pracy pomiędzy zobowiązanym    a jego pracodawcą,

6) Wykorzystać listy, maile zobowiązanego, w jakich wspomina o swojej pracy,

7) Nagrać rozmowę z zobowiązanym (bezpośrednią lub pośrednią – np. telefoniczną) na urządzenie                     rejestrujące (np. dyktafon) – z której ewidentnie wynika, iż zobowiązany ma dodatkowe dochody.

Katalog dowodów, jakie można przeprowadzić w sądzie jest otwarty. Można zrobić „burzę mózgów”. Ważne jest to, aby dany dowód miał znaczenia dla sprawy (w naszym przypadku – dowodził, że zobowiązany ma wyższe dochody) oraz ażeby był możliwy do skutecznego przeprowadzenia w sądzie.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

2 przemyślenia nt. „Nieujawnione dochody a alimenty”

  1. w jaki sposób udowodnić dgy prowadzi działalność gospodarczą?
    rok temu zarabiał 26 tys miesięcznie dzis tylko 4 tysiące. Pracy nie stracił,kontynuuje drogie studia, mimo ze ma juz wykształcenie wyższe, i raz na pół roku wyjeżdża na wczasy zagraniczne z kochanką.Samotnie wychowuję dwie córki, w tym jedna jest niepełnosprawna, wymaga opieki, na moment spuścic jej z oka nie można, co uniemożliwia mi podjącie pracy.Zerwał z nią kontakt i nie pomaga w opiece nad nią. A teraz wniósł o obniżenie alimentów o połowę. Co robić?

Dodaj komentarz