Podwyższenie alimentów

Skąd mam wiedzieć, że przysługują mi (muszę płacić) wyższe alimenty?

Po prostu musisz uważnie obserwować  sytuację uprawnionego do otrzymywania alimentów oraz sytuację zobowiązanego do ich  świadczenia. To co nas interesuje, to zmiany, jakie tam zachodzą.

Po stronie uprawnionego chodzi o wzrost jego usprawiedliwionych potrzeb. Z kolei po stronie zobowiązanego – o wzrost jego możliwości zarobkowych i majątkowych.

Owe zmiany powinny być na tyle istotne, żeby uzasadniały zmianę wysokości alimentów. Nieznaczne zmiany nie dają jeszcze podstawy do podwyższenia alimentów.

W gruncie rzeczy mogą zaistnieć trzy stany faktyczne:

1. zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego,

2. zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego,

3. zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Każdy z wyżej wymienionych stanów jest samodzielną podstawą do podwyższenia alimentów. Z najkorzystniejszymi okolicznościami dla uprawnionego mamy styczność w punkcie 3.  Jest tak dlatego, ponieważ rosną zarówno potrzeby uprawnionego jak i możliwości finansowe zobowiązanego.

A to daje większe szanse uwzględnienia przez sąd żądania podwyżki alimentów w ogóle albo też przyznania wyższych alimentów, aniżeli w innych okolicznościach. Np. uprawniony zaczął uczęszczać na płatne lekcje angielskiego (których miesięczny koszt wynosi 200 zł), a zobowiązany dostał w pracy 700 zł podwyżki.

Zabawmy się teraz w wyliczankę. Jakie konkretne zdarzenia (dotyczące uprawnionego lub zobowiązanego) mogą uzasadniać powództwo o podwyższenie alimentów?

Uprawniony:

 • zmiana szczebla kształcenia (np. przejście z gimnazjum do szkoły średniej),
 • wyraźny wzrost kosztów utrzymania (wyżywienie, ubrania, inne) związany ze wzrostem wieku,
 • wydatki na leczenie (np. długotrwała choroba, ciężki uraz),
 • dodatkowe kursy, hobby – połączone z kosztami (np. lekcje języka obcego, gry na instrumentach muzycznych, zajęcia sportowe),
 • konieczność zakupu sprzętu edukacyjnego (np. komputer, gitara),
 • niezawiniona utrata stypendium,
 • zwolnienie z pracy i trudności ze znalezieniem innej,
 • zmiana czasu pracy na pół etatu spowodowana spadkiem popytu na produkty firmowe,
 • pozbawienie (znaczne obniżenie) renty lub emerytury,
 • podwyższenie opłat i rachunków.
 • potrzeba wynajmu mieszkania.

Zobowiązany:

 • wzrost pensji,
 • awans,
 • założenie działalności gospodarczej,
 • gwałtowny rozwój firmy,
 • otrzymanie pokaźnego spadku lub darowizny,
 • sprzedaż masy majątkowej (ruchomości lub nieruchomości) większej wartości,
 • wygrana na loterii.

A teraz zadanie dla Ciebie. Sprawdź, czy w Twoim przypadku wystąpiła choćby jedna z wyżej wymienionych zmian. A jeśli nie, to może miały miejsce inne zdarzenia, które również stanowią podstawę do podwyższenia alimentów?


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz