Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka

zwolnienie„Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

Prawo rodzinne i opiekuńcze nakłada na rodziców obowiązek alimentacyjny, aż do chwili uzyskania przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. Samodzielność życiowa dziecka, przejawiająca się w możliwości zaspokojenia swych potrzeb z własnych zarobków lub majątku nie jest równoważna z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości.

Warto jeszcze dodać, że rodzice z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat – mają ograniczony wpływ na postępowanie dziecka, co może powodować pewną samowolę. Władza rodzicielska przysługuje rodzicom do chwili uzyskania przez dziecko pełnoletniości. Z nadejściem tegoż momentu – dziecko nie jest obowiązane bezwzględnie słuchać rodziców, we wszystkich sprawach dotyczących jego osoby.

Jednakże dziecko powinno konsultować z rodzicami ważniejsze kwestie związane z jego przyszłością, nie ma takiego przymusu, ale sam fakt troski rodziców o rozwój dziecka przez tyle lat wymaga swego rodzaju pokory. Nie oznacza to jednak, iż dziecko musi wykonywać wszystkie kroki pod dyktando rodziców.

Jakby nie było wspólna wymiana poglądów na dany temat może doprowadzić do względnej zgodności w zasadniczych sprawach oraz załagodzić nieporozumienia. W rezultacie kompletny brak wpływu rodziców na zachowanie dziecka (np. edukacja, kariera zawodowa itd.) – może przemawiać za zasadnością uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Dziecko, pomimo że ukończyło 18 rok życia, a tym samym ma pewny stopień dojrzałości życiowej – nie zawsze jest w stanie utrzymać się samo. I tutaj pojawia się pytanie, czy rodzice nadal bezwzględnie (zawsze) są obowiązani do alimentowania dziecka, czy też mogą w jakiś sposób zwolnić się od tegoż obowiązku?


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz