Wiek dziecka a wysokość alimentów

Rozważmy teraz sobie problem wpływu wieku dziecka na rozmiar świadczeń alimentacyjnych. Raz zasądzone alimenty na rzecz dziecka, z upływem czasu – mogą stać się nieadekwatne do jego rzeczywistych potrzeb. Dziecko stale się rozwija fizycznie i umysłowo, a wraz z tymże rozwojem potrzeby dziecka nieustannie rosną.

Rodzice często z niewiedzy o takiej możliwości lub niechęci – nie występują do sądu z żądaniem podwyższenia alimentów dla dziecka, czy też nie zmieniają wcześniej zawartej umowy alimentacyjnej w tym przedmiocie. Te zaniechania rodziców w końcowym efekcie dotykają dziecko, które przecież niczemu nie zawiniło.

Powoduje to, iż dziecko nie zawsze jest w stanie zaspokoić swe usprawiedliwione potrzeby, odpowiednie do jego wieku i uzdolnień. Należy wyartykułować, że sam wzrost wieku dziecka nie powoduje automatycznie zasadności roszczenia, co do zwiększenia zakresu świadczeń alimentacyjnych. Mianowicie to potrzeby dziecka, jakie rosną wraz z wiekiem decydują o konieczności podwyższenia alimentów – tak aby wszystkie potrzeby uprawnionego zostały zaspokojone. Oczywiście chodzi o „potrzeby usprawiedliwione”.

Można by spróbować wyróżnić pewne etapy w rozwoju dziecka, w szczególności w systemie kształcenia, które mogą powodować zwiększenie się potrzeb dziecka, a tym samym skłonić rodziców do ubiegania się o wyższe alimenty. Np. pójście dziecka do szkoły podstawowej, rozpoczęcie nauki w gimnazjum, podjęcie edukacji w szkole średniej, rozpoczęcie studiów lub kształcenia w szkole policealnej, uczęszczanie w dodatkowych kursach specjalistycznych.

Rodzic występując z powództwem o podwyższenie alimentów obowiązany jest wykazać przed sądem, że żądanie wyższych alimentów zasługuje na uwzględnienie. Trzeba udowodnić fakt wzrostu potrzeb dziecka oraz zakres tegoż wzrostu.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

2 przemyślenia nt. „Wiek dziecka a wysokość alimentów”

 1. Jeśli pobieram alimenty od ojca i jestem pełnoletni to pozew o podwyższenie alimentów mam pisać jako w imieniu własnym? Czy tak samo jak w przypadku niepełnoletniego dziecka może mnie reprezentować mama? Jeśli nie to czy można to zrobić przez pełnomocnictwo?

  1. Witam,

   Osoba pełnoletnia (ta która ukończyła 18 rok życia) działa w swoich sprawach samodzielnie, a nie przez przedstawiciela ustawowego, jakim jest z reguły rodzic. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustanowił Pan pełnomocnika, którym może być też rodzic. Pełnomocnictwo jest czymś innym niż przedstawicielstwo ustawowe. Jednak w jednym i drugim osoba reprezentowana nie działa samodzielnie. Więcej informacji o tym, kto może być pełnomocnikiem znajdzie Pan tutaj: http://www.praktyczneprawo.pl/alimenty-postepowanie/pelnomocnik-w-sprawie-o-alimenty/

   Pozdrawiam,
   Piotr Wasiluk

Dodaj komentarz