WordPress database error: [INSERT,UPDATE command denied to user 'prawo85'@'10.254.34.55' for table 'wp_options' - check your database quota]
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1406146792.7993419170379638671875', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Pełnomocnik w sprawie o alimenty | :: Alimenty :: praktyczne porady prawne

:: Alimenty :: praktyczne porady prawne - Prawo w przystępnym wydaniu

Postępowanie w sprawie o alimenty

7 września 2009

Pełnomocnik w sprawie o alimenty

Kto może być pełnomocnikiem w sprawie o alimenty?
Oczywistym jest, że przed sądem możemy działać samodzielnie – dążąc do ochrony naszych praw i interesów. Ustawodawca chciał nam udogodnić życie i skonstruował instytucję pełnomocnictwa.

Zalety pełnomocnictwa to m.in. brak obowiązku osobistego stawiennictwa w sądzie (istnieją od tego wyjątki); profesjonalne zastępstwo procesowe.

W takim razie, co to jest pełnomocnictwo procesowe? Jest to umocowanie do podejmowania przez sądem, w naszym imieniu i na naszą rzecz wszelkich czynności procesowych.

A teraz przejdźmy do rzeczy. Kto w końcu może być tym pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być:

  • adwokat lub radca prawny,
  • rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni (dzieci) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia,
  • przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego,
  • przedstawiciel organizacji społecznej, do których zadań statutowych należy udzielanie pomocy rodzinie lub określonym jej członkom.


Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URL

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.