Rodzaje alimentów

Dokonamy teraz sobie podziału alimentów. Kryterium wyodrębnienia będą osoby uprawnione (na czyją rzecz mogą być świadczone alimenty?) i osoby zobowiązane (kto może świadczyć  alimenty?). Zaczynamy!

Alimenty między krewnymi:

 • alimenty rodzica na rzecz dziecka,
 • alimenty dziecka na rzecz rodzica,
 • alimenty dziadka (babci) na rzecz wnuka (wnuczki),
 • alimenty wnuka (wnuczki) na rzecz dziadka (babci).

Alimenty między rodzeństwem:

 • alimenty brata na rzecz siostry,
 • alimenty siostry na rzecz brata.

Alimenty między powinowatymi:

 • alimenty ojczyma (macochy) na rzecz pasierba,
 • alimenty pasierba na rzecz ojczyma (macochy).

Alimenty między małżonkami:

 • alimenty męża na rzecz żony – w trakcie trwania małżeństwa,
 • alimenty żony na rzecz męża – w trakcie trwania małżeństwa,
 • alimenty męża na rzecz żony – po zakończeniu małżeństwa              (rozwód, unieważnienie), albo po orzeczeniu separacji,
 • alimenty żony na rzecz męża – po zakończeniu małżeństwa          (rozwód, unieważnienie), albo po orzeczeniu separacji.

Alimenty między przysposabiającym (adoptującym) a przysposobionym (adoptowanym):

 • alimenty przysposabiającego (adoptującego) na rzecz przysposobionego (adoptowanego),
 • alimenty przysposobionego (adoptowanego) na rzecz przysposabiającego (adoptującego).