Alimenty a opłaty

oplatyToczenie się sprawy przez sądem wiąże się z pewnymi kosztami. A jak wiadomo, ktoś musi je pokryć. Na koszty sądowe składają się opłaty (od pism procesowych) oraz wydatki (pozostałe koszty związane z procesem). Punktem wyjściowym do zainicjowania procesu o alimenty jest złożenie pozwu o alimenty, opłaconego w odpowiedniej wysokości, jeżeli takowa opłata jest wymagana. Zobaczmy kto płaci i w jakiej wysokości.

Strona występująca z powództwem o ustalenie obowiązku alimentacyjnego (pozew o zasądzenie alimentów) albo o podwyższenie alimentów (pozew o podwyższenie alimentów) – nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Występuje tu ustawowe zwolnienie od ponoszenia kosztów procesu, ze względu na uprzywilejowaną kategorię spraw, jakimi są sprawy alimentacyjne. Ma ono na celu umożliwienie osobom dochodzącym alimentów realizację swojego prawa, gdyż z reguły nie są w stanie pokryć kosztów postępowania sądowego.

W tym wypadku, tymczasowo pokrywa koszty postępowania Skarb Państwa, a w końcowym efekcie strona na której ciąży obowiązek alimentacyjny. No chyba, że sąd oddali powództwo o alimenty, jako całkowicie bezzasadne, to wówczas ostateczne koszty procesu poniesie osoba, jaka żądała alimentów.

Jeżeli wniosek o alimenty jest zgłaszany w pozwie o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustalenie ojcostwa – nie podlega on odrębnej opłacie. Zatem ponosimy tylko koszty powództwa głównego , np. przy pozwie o rozwód – 600 zł.

Strona wnosząca o obniżenie wysokości świadczeń alimentacyjnych (pozew o obniżenie alimentów), bądź też  o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał) – nie podlega zwolnieniu od kosztów procesu i ponosi je na zasadach ogólnych. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego 🙂 Obowiązana jest uiścić opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia (nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł).

Podsumowując powództwo o zasądzenie i podwyższenie alimentów jest wolne od kosztów sądowych, natomiast powództwo o obniżenie i uchylenie obowiązku alimentacyjnego – nie.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz