Nie dostaniesz wyższych alimentów, niż zażądałeś/ aś

Czy mogę otrzymać wyższe alimenty, niż zażądałam w pozwie?

Nie. Do niedawna była taka możliwość. Obecnie po zmianie przepisów nasz „kochany ustawodawca” zrezygnował z takiego udogodnienia. I obecnie obowiązuje zakaz orzekania ponad żądanie w sprawach alimentacyjnych. Nie wiem, może chciał utrudnić życie osobom dochodzącym alimentów?

W związku z tym sprawy alimentacyjne zostały zrównane z kategorią pozostałych spraw cywilnych, do których odnoszą się ogólne reguły. O co chodzi?  Fundamentalną zasadą postępowania cywilnego jest zakaz orzekania, co do przedmiotu sporu (zaskarżenia) który nie był objęty żądaniem i  zakaz zasądzania ponad żądanie.

W rezultacie nie dostaniemy wyższej kwoty alimentów niż ta zgłoszona w pozwie. Nawet gdyby najbardziej uzasadnione i sprawiedliwe było przyznanie nam większej sumy – sąd nie może tego zrobić, jest związany przepisami prawa, koniec kropka.

Owszem, jeżeli zażądamy sumę zbyt wygórowaną, to ewentualnie dostaniemy mniej, ale i tak wyjdziemy na tym swoje. Czyżby na pewno? No może poza jednym wyjątkiem – w razie gdy roszczenie alimentacyjne okaże się całkowicie bezzasadne (oddalenie powództwa), to sąd może nas obciążyć (jako stronę przegrywającą) kosztami procesu . A wysokość alimentów o które się ubiegaliśmy rzutuje na rozmiar kosztów procesu.

Jest to skrajny przypadek. Nie mniej jednak lepiej żądać więcej niż mniej.


Autor

Piotr Wasiluk

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Dodaj komentarz